0
Kurv: 0,00 DKK
Find produkt
 
Teknisk ordforklaring

Teknisk ordforklaring

MENU

Bak 4
Brillebærer
Coating
Fase coating
Forstørrelse
Fokusering
Garanti
Gummiarmering
Højt øjepunkt
Intern fokusering
Kikkert typer
Long eye relief
Lang øjeafstand
Lysstyrke
Minikikkerter
Nærafstand
Objektiver
Okularfokusering
Okular
Opbevaring
Skumringstal
Synsfelt
Udgangspupil
Vandtæt
Vedligehold
Vidvinklet
Resumé

Retur til:

Valg af kikkert

Valg af teleskop

BaK-4

BaK-4 er en betegnelse for typen af de prismer som er anvendt i kikkerten. De er fremstillet af optisk glas med et højt lysbrydningsindeks, som giver ensartet lysfordeling og maksimal transmission. BaK-4 prismer bidrager til et lyst og tydeligt synsfelt med skarpe og kontrastrige billeder.

Til toppen..

Brillebærer – egnethed

For at imødekomme brillebærernes behov, for at kunne udnytte hele kikkertens synsfelt, konstrueres de bedste kikkerter med ”højt øjenpunkt” (long eye relief), dvs. at det forstørrede billede dannes et lille stykke uden for okularerne. Hvis man samtidig krænger de okulargummiringe tilbage som sidder på mange bedre kikkerter, vil man som brillebærer opnå kikkertens fulde synsfelt, da øjet derved kommer så tæt på okularlinsen som muligt. Hvis man ikke bøjer øjenstykkerne ind vil man ca. miste 15 % af synsfeltet. Så være derfor opmærksom som brillebærer på at din kommende kikkert har et højt øjenpunkt.

Til toppen..

Coating

I en kikkert eller teleskop er der i dag mange linser og dermed mange steder hvor dele af lyset reflekteres. For hver gang dele af lyset reflekteres bliver lysstyrken gennem teleskopet/kikkerten reduceret og giver brugeren et mørkere synsindtryk.
Det reflekterede lys inde i kikkerten er "ude af kurs" og bidrager til at forringe kikkertens kontrast og opløsningsevne.

 

Derfor er alle kikkerter er i dag forsynet med coating som er en belægning der lægges på glasset for at forbedre lysgennemgangen og samtidig reducere reflekser. Hver fabrik har sin coatings teknik, og er noget af det som omtales med megen hemmelighed.

Man taler om ”Fully coated” hvor en del af glasfladerne er coatede, og ”Multicoated”, hvor alle glasflader mod luft er dækket. Nogle fabrikker lægger endog flere lag ovenpå hinanden for at optimere lysgennemgangen og enkelte anvender fasekorrigerende coating for at korrigere for lysets bølgebevægelser.
Når kikkerten besidder disse egenskaber, kan du betragte motiver i lange perioder, uden at det virker trættende for øjene.

Transmittansen oplyses f.eks. af Focus til:

Ikke coated

69 %

Delvis coated 

78 %

Fuldt coated

84 %

Multicoated

86-90 %

Coatninger kan bestå af mange lag (op til over 30 lag!) som på dampes på prismerne samt ind- og udvendigt på objektivet.
Coatningen ses ofte som en skinnende grøn, blå eller rød farve for enden af objektivet. Farven skader ikke farvegengivelsen i kikkerten eller teleskopet.


Til toppen..

Fase coating  

Fasecoating benyttes kun i de fineste kikkerter. Fasecoating på BaK-4 tagprismer eliminerer interferens ved prismekanten, sikre højere opløsning og overlegen farvegengivelse

Fokusering  

Er den metoder der anvendes til at stille kikkerten skarpt på et objekt. Typisk sker fokuseringen manuelt ved at dreje på et lille hjul på kikkerten. Også autofokusering kan forekomme. Her er det elektronik som stiller skarpt.

Intern fokusering (indre fokusering)

Fokusering sker ved, at linseelementer inde i kikkerten bevæges. Denne type kikkert har altså ingen ydre bevægelige dele, hvilket betyder, at snavs og fugt har meget få muligheder for at trænge ind i kikkerten.

 

Forstørrelse ( F )  

Er det antal gange en genstand forstørres (trækkes nærmere på) sammenlignet med, at man ser genstanden med det blotte øje. Det er det første af de tal som man altid ser indgraveret på kikkerter, f.eks. 10 x 40. Et motiv på en afstand af 800 meter vil således med en 8x kikkert tage sig ud, som om man var kun 100 meter fra motivet.  

 

 

 

Til toppen..

Garanti 

Til de forskellige kikkerter er der knyttet forskellige garantier, se under de enkelte modeller. Fælles for dem alle er, at de dækker produktions- og materialefejl.

Yderligere betingelser er beskrevet under vore handelsbetingelser.

Uanset at man forsøger at konstruere kikkerterne så robuste som muligt, så er en kikkert stadig et fintmærkende optisk instrument og skal behandles som sådan, dvs. alle er følsomme overfor stød og slag og bør beskyttes mod vand og fugt, med mindre kikkerten er vandtæt.

 

Til toppen..

Gummiarmering 

Til de forskellige ki...

 

Til toppen..

Kikkerttyper

Man taler i almindelighed om 2 typer kikkerter, Porroprismekikkerter og tagprismekikkerter.

 

Porroprismekikkerterne er de mest udbredte typer. Kort fortalt knækkes lysets stråler 2 gange i kikkerten.

 

Tagprismekikkerterne har fået deres navn, fordi prismerne er placeret i række som tagsten. Derved opnår man en konstruktion som på billedet her med 2 næsten parallelle rør. Fordelene ved denne konstruktion er, at kikkerten bliver mere kompakt og at den kan gøres vandtæt. Tagprismekonstruktionen er mere kompliceret at fabrikere og er derfor også generelt dyrere.

 

Porroprisme- og tagprismekikkerterTværsnit i prismer

Til toppen..

Lang øjeafstand, højt øjenpunkt eller long eye relief

Betyder at du ikke behøver at holde kikkerten helt ind til øjnene for at kunne se hele billedfeltet. Dette giver større komfort, og er især behageligt hvis du anvender briller. De bedste kikkerter og teleskop okularer designes med denne egenskab.

 

Til toppen..

 

Lysstyrke

Defineres som udgangspupil ganget med sig selv, altså (D/F)2. Lysstyrken angiver billedets mulige klarhed under optimale lysforhold, men siger ikke noget om kikkertens evne til at vise detaljer i dårligt lys. En 8 x 32 og en 10 x 40 kikkert har f.eks. samme lysstyrke (=16). En kikkerts ydeevne skal ikke bedømmes ud fra lysstyrken, men i stedet ud fra skumringstallet

 

Til toppen..

Lomme- og minikikkerter

For mange virker det fristende at købe en mini kikkert, som kan ligge i lommen og næsten ikke vejer noget – og som man måske derfor i højere grad vil tage med på tur.

Ulemperne er at de ikke er særligt lysstærke og at det kan være lidt vanskeligt at følge bevægelige objekter gennem minikikkerten.

 

Til toppen..

Nærafstand

Den nærmeste afstand hvor man kan se skarpt med kikkerten. De opgivne værdier vil altid være cirka angivelser, idet det menneskelige øje også har indflydelse på, hvor tæt på man kan se skarpt. En kort nærafstand har stor betydning for fuglekikkere, ikke mindst ved iagttagelse af småfugle.

 

Til toppen..

Objektiver / Objektivdiameteren (D) 

De store linser på kikkerten.

 

Objektivdiameteren (D) er diameteren af de store linser på kikkerten. Denne er det andet af de tal som man ser indgraveret på kikkerten, f.eks. 10 x 50. D = 50mm  

 

Objektiv diameteren

 

Til toppen..

Okularer

 

De små linser på kikkerten, som vender i mod øjnene.

 

Til toppen..

Intern fokusering

Fokusering sker ved, at linseelementer inde i kikkerten bevæges. Denne type kikkert har altså ingen ydre bevægelige dele, hvilket betyder, at snavs og fugt har meget få muligheder for at trænge ind i kikkerten.  

 

Til toppen..

Okularfokusering

- sker ved, at okularerne bevæges frem og tilbage. Dette er det mest almindelige system, men også det der er mest udsat for, at snavs trænger ind i kikkertens bevægelige dele.  

 

Til toppen..

Opbevaring

 

Bedst i mørkt rum (f.eks. et skab) ved almindelig rumfugtighed. Udsæt aldrig kikkerten for stærkt sollys og høje temperaturer i længere tid. Lad den f.eks. aldrig ligge i bagruden i bilen.

 

Til toppen..

Skumringstal (dæmringstal)

Defineres som kvadratroden af forstørrelsen ganget med Objektivdiameteren . Denne størrelse viser hvor meget man kan se med kikkerten i dårligt lys. Jo højere skumringstal, jo flere detaljer kan man se i dårligt lys. En 8 x 32 har skumringstallet 16, mens en 10 x 40 har skumringstallet 20 (sammenlign med lysstyrke).

 

Til toppen..

 

Synsfelt
 

Størrelsen af den synsvinkel man har i kikkerten. Opgives enten i antal grader eller mere almindeligt i antal meter, man kan overskue på 1000 meters afstand.
Synsvinklen er bredden af det område, du ser igennem kikkerten. Synsvinklen oplyses som f.eks. 6,5 grader. Jo større synsfelt, jo nemmere er det naturligvis at lokalisere er motiv, især hvis det bevæger sig.

 

Til toppen..

Udgangspupil

Defineres som objektivdiameteren (D) delt med forstørrelsen (F), altså D/F. Det er størrelsen af den lysplet, man kan se, hvis man holder kikkerten op mod en lyskilde og ser på okularerne på ca. 30 cm´s afstand. Udgangspupillens størrelse er afgørende for billedets lysintensitet. Jo større udgangspupil, jo mere lyst billede.

Til sammenligning er det menneskelige øjes pupil i dagslys ca. 2 mm, og i nattetimerne op til 7 mm.

Det kan heraf således udledes at en udgangspupil på 2-3 mm er tilstrækkeligt hvis du kun ønsker at anvende din kikkert i dagslys. Hvis du yderligere ønsker at anvende den i skumringen eller om natten skal du gå efter en kikkert med en udgangspupil på 5-7 mm.

 

Måling af udgangspupil

 

Udgangspupillerne bør være runde hvis man ser igennem en kikkert af god konstruktion og kvalitet. Kantede udgangspupiller er tegn på en dårligt konstrueret kikkert.

 

Til toppen..

Vandtæt

Specielle forseglinger kan gøre din kikkert vandtæt. Samtidigt vil den også typisk være fyldt indvendigt med nitrogen, der modvirker at linserne ikke dugger.

Til toppen..

 

Vedligehold

I almindelighed anbefaler vi, at man pudser kikkertens linser mindst muligt.

Først børstes linserne med en blød fotopensel (husk at sikre at der ikke sidder et sandkorn) derefter aftørres med en blød fnugfri lærredsklud. Hvis det er meget slemt, kan man evt. påføre et brillerenseprodukt og derefter aftørre med en klud eller linsepapir.

 

Til toppen..

Vidvinklet synsfelt  

Visse kikkerter er vidvinklet og betegnes "WIDE". Det betyder at vidvinkelindekset er 65 grader eller større, så du nemmere kan lokalisere især bevægelige motiver i kikkerten.
Vidvinkelindekset findes ved at gange synsvinklen med forstørrelsen.

 

Teleskop okularer med fast forstørrelse har ofte indbygget vidvinkel som giver et stort synsfelt. Dette er en klar fordel når man skal spotte sig ind på mindre objekter som f.eks. fugle.

 

Til toppen..

Resume:

Vi har nu forsøgt at fortælle om de begreber, som du bør overveje, når du vil anskaffe en kikkert.

Afhængig af hvad du skal bruge kikkerten til, kan man sige, at hvis du primært skal bruge den til sejlads, bør du vælge en kikkert med 7 x forstørrelse, til natur og fuglekikkeri er en 8-  eller 10 x forstørrelse velegnet. Hvis du har en meget sikker hånd, kan du måske synes, at 12 x forstørrelse kan være det rigtige.

Husk også at der en sammenhæng mellem forstørrelse og lys. Hvis f.eks. samme kikkert laves i både 8 x og 10 x forstørrelse, vil der være et bedre lys (og ofte større synsfelt) i en kikkert med 8 x forstørrelse end i en med 10 x forstørrelse.

 

Til toppen..

 

   
designskabelon af bangsoe.com